HABER ARAMA
SON DAKİKA HABERLER
21 Nisan 2020 Salı Saat: 22:10

ORDU’DA 23 – 26 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İL HIFSISIHHA KARARI.

Ordu valiliği il hıfsısıhha kurulu nun 23 – 24 – 25 – 26 nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ile i,lgili aldıkları kararı
ORDU’DA 23 – 26 NİSAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İL HIFSISIHHA KARARI.

Karar Tarihi: 21/04/2020

Karar No: 37

 

 

ALINAN KARARLAR

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni 

tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam 

etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması 

nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit 

etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere 

tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla 

paylaşmaktadır.

İçişleri Bakanlığının 21/04/2020 tarih ve 7058 sayılı Genelgesi kapsamında alınan tedbirlerin, 

bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; 

Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde, ilave kısıtlamalara 

gidilmesi kararlaştırılmıştır.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması 

amacıyla, tedbirlerin salgına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi ile ilgili olarak uyulması 

gereken kurallara ilişkin olarak aşağıda belirtilen ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde; 

1- 22.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 26.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilen 

istisnalar hariç olmak üzere Ordu il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa 

çıkmalarının kısıtlanmasına,

2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlama/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a.1- Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının 

olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı ve 22.04.2020 Çarşamba günleri market ve bakkalların 

çalışma saatleri 08.00­23.00 olarak belirlenmiştir.

a.2- Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 

Cuma günleri marketler, bakkallar, kasaplar ve manavlar 09.00­14.00 saatleri arasında faaliyet 

gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) 

zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli 

vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara, kasaplara, manavlara gidip 

gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, kasaplar ve manavlar evlere/adrese servis 

şeklinde de satış yapabileceklerdir.

a.3- 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri marketler, bakkallar, kasaplar ve 

manavlar kapalı olacaktır.

b) 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, 

ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek 

satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu 

mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacaktır. 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma günleri 

vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri tatlı satış 

amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir

c) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günler olan 

23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, sadece 

evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri 

yürüten işyerleri,

d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan 

hastaneleri,

e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile 

işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım 

evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek 

Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

f) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il 

sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak 

üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak 

akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt 

istasyonlarının marketleri açık olacaktır.) (Eşitsizliğin giderilmesi amacıyla; daha önceki sokağa çıkma 

yasağı süresince Kaymakamlıklarca çekilen kuralarda çıkan işletmelerin, yapılacak olan kuraya dahil 

edilmemesi gerekmektedir.)

g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler 

(Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

ğ) Su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri, su üretim şirketleri,

h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri 

yürüten işletme/firmalar,

i) İlçe Kaymakamlıklarınca belirlenen; makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, bal ık üretimi gibi 

gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler, mezbahaneler, hayvan yemi üreten fabrikalar, yufka 

üretim yerleri ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin 

üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler (tesislerin listesi 

Kaymakamlıklarca ilan edilecektir),

j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

k) Oteller ve konaklama yerleri,

l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya 

çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler, Karadeniz-Akdeniz yol çalışmaları, Mesudiye, 

Çambaşı yol çalışmaları (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin 

verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi 

gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç­gereç üreten iş yerleri ve tesisler Valilik 

Makamına(Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) müraacatları halinde (istisna olarak mevcut 

zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartları taşıdıkların Valilik Makamınca kanaat getirilen iş yerleri 

ve tesisler),

ö) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma 

günleri sebze-meyve halleri,

p) Üretimin durdurulması halinde bozulma ihtimali bulunan gıda üretim yerleri,

r) Toplu olarak vardiyalı çalışılan 10 (on) ve üzeri kişinin çalıştığı işletmelerde son vardiya 

çıkışı (vardiya sonuna kadar) yasak dönemine rastlayan işletmeler, 

s) Emniyet ve Jandarmaya ait araçların ve ambulansların bakım, onarım ve tamir işleriyle ilgili 

yetkili servisler,

3­ İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Bu Kararın (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” 

yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) 23.04.2020 Perşembe günü ile sınırlı olmak üzere TBMM çalışanları,

c) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil),

ç) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar,

d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) 

ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı 

sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı 

taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım 

merkezleri çalışanları,

ğ) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların 

veli/vasi veya refakatçileri,

h) Demir­çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli 

maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken 

bölümlerinde görevli olanlar,

ı) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve 

işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

i) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve 

nakliyesinde çalışanlar, j) Küçükbaş­büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını 

besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını 

karşılamak üzere dışarı çıkacaklar,

k) Veteriner hekimler,

l) Ekmek dağıtımı ile marketler, kasaplar ve bakkalların evlere servis hizmetinde görevli olanlar

(ekmek dağıtımında görevli olanların listesi Kaymakamlıklarca güvenlik kuvvetlerine bildirilecektir),

m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların 

karşılanmasında görevli olanlar,

o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi 

vb.),

ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

p) Tarımsal üretimin devamlılığı için;

p.1- İlimizde, dönem itibariyle fındık ve kivi bahçelerinde gübreleme, ilaçlama gibi faaliyetler, 

mısır, patates, çilek ve sebze yetiştiriciliği yapılan alanlarda ise fide, tohum dikim işlemleri yapılmakla 

birlikte yine örtü altı yetiştiriciliği yapılan alanlarda ise fide dikimi, gübreleme ve sulama faaliyetleri 

yapılmaktadır. Üreticilerimizin üretici olduklarına dair bilgi ve belgeleri ibraz etmeleri durumunda 

tarımsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için (ikametgâhlarıyla üretim alanları arasında sınırlı 

kalmak kaydıyla) izin verilmesine,

p.2- Tarımsal Üretim faaliyetlerinde bulunan üreticilerimizin taleplerinin karşılanması, açık 

bulunan gıda üretim yerlerinin denetlenmesi ve hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında İl-İlçe 

Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından görevlendirilen personelin yasak kapsamı dışında tutulmasına,

<span style="font-size: 11.5pt; font-family: 'Arial','sans-serif

Anahtar Kelimeler : ORDU’DA, 23, , 26, NİSAN, SOKAĞA, ÇIKMA, YASAĞI, İL, HIFSISIHHA, KARARI.

Haber Yorumları ( 0 Adet)

Adınız
E-mail Adresiniz
Güvenlik Kodu Lütfen Resimdeki kodu yazınız
Bu Habere Yorum Yapılmamış.
İlk Yorumu Siz Yapmak İster misiniz?

Son Haberler

 

ÜNYE MEDYA AJANS - ÜNYE HABER Tavsiye Formu

Bu Haberi Arkadaşınıza Önerin
İsminiz :
Email Adresiniz :
Arkadaşınızın İsmi :
Arkadaşınızın E-Mail Adresi :
Varsa Mesajınız
Güvenlik Kodu Lütfen Resimdeki kodu yazınız

G-0M8FWJ5EH7